Yetişkin Danışmanlığı

Günümüzde kişi, günlük hayatın yoğunluğuna kendini kaptırıp özünden yabancılaştığını; ihtiyaçlarından, arzularından uzaklaştığını hissedebilir. Yaşamın çeşitli evrelerinde karşılaşılan zorluklar kişilerin farkında olmadan insan ilişkilerine, ruh hallerine, davranışlarına yansıyıp çeşitli problemlere sebep olabilir.

Bu problemler bedensel şikâyetler, korkular, aile içinde eşiyle veya çocuklarıyla sorunlar; bazen ise hayattan eskisi kadar zevk alamama şeklinde kendini belli edebilir.

Günce'de, yetişkinlerin yaşadıkları duygusal sorunlar ile baş edebilmeleri, yaşantılarını daha iyi anlayabilmeleri ve sorunları tetikleyen etkenleri araştırıp yaşam kalitelerini arttırmaları, kişiler arası ve aile içi sorunları çözmeleri amacıyla psikolojik danışmanlık hizmeti verilmektedir.