Çocuk Danışmanlığı

Çocuklarla yürütülen danışmanlık süreci, yetişkinlerle çalışmaktan farklıdır. Yetişkinler kendi iradeleri ile uzmana gitmeye karar verirler, ne konuda yardım almak istediklerini belli bir ölçüde farkındadırlar. Oysa çocuklar danışmanlık sürecine bir yetişkinin (anne-baba, öğretmen, rehber danışman gibi) yönlendirmesi ile başlarlar.

Yardım sürecine başlandığında anne-baba ve çocukla yapılan değerlendirme görüşmeleri sonucunda bu sürecin hedefleri açıkça belirlenir Bazı durumlarda müdahale edilmesi gereken birden fazla alan olabilir, böyle bir durumda uzman ile birlikte öncelikleri belirlemek ve çalışmayı planlamak önemlidir. Yardım sürecinde anne-baba, uzman ve gerektiğinde okul arasındaki işbirliği çalışmanın etkinliği için gereklidir